Title: Simulovaná střelba u jedinců se zrakovým postižením
Other Titles: Simulated shooting in individuals with visual impairments
Authors: Bastl, Miroslav
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24352
Keywords: zrakové postižení;kompenzační cvičení;simulovaná střelba;kvalita života;tyflocentrum
Keywords in different language: visual impairment;compensation exercises;simulated shooting;quality of life;tyflocentrum
Abstract: Bakalářská práce obsahuje shrnující informace týkající se popisu a metodického postupu tréninku v simulované zvukové střelbě jako sportu jedinců se zrakovým postižením. Na základě případových studií jsem stanovil a aplikoval vhodný intervenční pohybový program, cílený na nácvik a zlepšení střeleckých dovedností. Současně se pokusil, zjistit změny vyplývající z této intervence za pomoci testů kvality života. Práci jsem aplikoval na klienty z TyfloCentra Plzeň.
Abstract in different language: This degree project summarises information describing audio shooting and a suitable training method for simulated audio shooting for visually impaired sportsmen and women. On the basis of my case studies, I designed and implemented a suitable excersise program aimed at training and improving shooting skills. Simultaneously using quality of life tests I tried to identify any further changes in the participants resulting from this intervention. The information from this project will be utilized by the clients of TyfloCentra, Plzen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Miroslav Bastl.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
BASTL M. - OP.pdfPosudek oponenta práce228,18 kBAdobe PDFView/Open
BASTL M..pdfPrůběh obhajoby práce63,77 kBAdobe PDFView/Open
BASTL M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce141,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.