Title: Současné trendy ve sportovní přípravě fotbalistů žákovských kategorií.
Other Titles: Current trends at sports training of scholar footballers categories.
Authors: Vojtko, Ivo
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24358
Keywords: sportovní příprava;žákovské kategorie;součastné trendy
Keywords in different language: sports training;youth categories;latest trends
Abstract: Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na charakteristiku komplexního biopsychosociálního a fotbalového vývoje dětí v období od 11 do 14 let. Praktická část práce je věnována problematice současných trendů a jejich respektování ve sportovní přípravě mládeže na nižších úrovních fotbalových soutěží. Toto jsem posuzoval na základě zhodnocení tréninků fotbalových týmů mladších a starších žáků TJ Sokol Mrákov a jejich porovnáním s novými trendy ve sportovní přípravě mládeže. Dle mého zjištění práce trenérů na nižších úrovních není zcela v souladu se současnými trendy vedení sportovní přípravy fotbalové mládeže.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor thesis is aimed at the description of complex biopsychological and football progress of children at the age of 11 up to 14. The practical part deals with the issues of latest trends and their acceptation in youth sports training programs at lower football levels. This matter is considered on the basis of the training assessment of younger and older pupil football teams established in TJ Sokol Mrákov which I compared with the latest youth training trends. In my opinion, activities of lower level trainers do not comply with the latest trends of youth football training methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOJTKO IVO_BP_ZCU_FPE_KTV_2016.pdfPlný text práce934,46 kBAdobe PDFView/Open
Vojtko I. - VP.pdfPosudek vedoucího práce141,22 kBAdobe PDFView/Open
Vojtko I. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,4 kBAdobe PDFView/Open
Vojtko I..pdfPrůběh obhajoby práce64,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.