Title: Sacharidové vlny a jejich vliv na redukci podkožního tuku u vybraných jedinců
Other Titles: Carbohydrate waves and their influence on the reduction of subcutaneous fat in selected individuals
Authors: Hadač, Tomáš
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24359
Keywords: sacharidy;obezita;sacharidové vlny;výživová intervence;redukce podkožního tuku
Keywords in different language: carbohydrates;obesity;carbohydrate waves;nutritional intervention;reduction of subcutaneous fat
Abstract: Tato bakalářská práce ilustruje v první části ucelený přehled o problematice sacharidů, nadváze a obezitě, sacharidových vlnách a jejich aplikaci na běžné populaci. V druhé části je popsána realizovaná výživová intervence šesti jedinců, která obsahuje anamnézu, druhy cyklování, výsledky vstupního a výstupního vyšetření a zhodnocení programu.
Abstract in different language: This bachelor thesis illustrates in the first part a comprehensive overview of the issues of carbohydrates, overweight and obesity, carbohydrate waves and their application on the general population. The second part describes implemented nutrition interventions of six individuals, which includes anamnesis, types of cycling, the results of input and output testing and evaluation of the program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Hadac.pdfPlný text práce933,18 kBAdobe PDFView/Open
HADAC T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce126,47 kBAdobe PDFView/Open
HADAC T. - OP.pdfPosudek oponenta práce124,74 kBAdobe PDFView/Open
HADAC T..pdfPrůběh obhajoby práce65,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.