Název: Herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu se zaměřením na děti mladšího školního věku (videoprogram)
Další názvy: Individual sport activities in water polo with a focus on primary school children (video)
Autoři: Bušauerová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24369
Klíčová slova: vodní pólo;herní činnosti jednotlivce;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: water polo;individual game activities;minor school age
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu pro děti mladšího školního věku. Součástí teoretické části práce jsou základní informace a stručné charakteristiky vodního póla jako takového a charakteristika dítěte mladšího školního věku. Hlavní praktická část je zaměřena na tvorbu videomateriálu, ve kterém jsou znázorněny a popsány základní herní činnosti vhodné pro děti mladšího školního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: The BA thesis is focused on individual game activities in water polo, designed for children of minor school age. The theoretical part of the BA thesis consists from basic informations and characteristics about water polo itself and from a profile of the schoolchild of minor age. The main part of the thesis is its practical implementation. The output of this implementation is an instructional video in which the basic game activities for children are depicted and descirbed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Nikola Busauerova 2016.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BUSAUEROVA N. - VP.pdfPosudek vedoucího práce124,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BUSAUEROVA N. - OP.pdfPosudek oponenta práce175,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BUSAUEROVA N..pdfPrůběh obhajoby práce65,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.