Title: Novodobé směry jógy jako způsob prevence civilizačních onemocnění
Other Titles: Contemporary trends in yoga as a means of lifestyle diseases prevention
Authors: Tročil, Adam
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24386
Keywords: jóga;životní styl;civilizační choroby;deprese;obezita;kardiovaskulární onemocnění;ásany
Keywords in different language: yoga;lifestyle;lifestyle diseases;depression;obesity;cardiovascular diseases;asana
Abstract: Bakalářská práce se zabývá novodobými směry jógy a jejich vlivem na životní styl moderního člověka. Hlavním cílem práce je představit jógu jako způsob prevence některých civilizačních chorob deprese, obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Praktická část práce pak popisuje konkrétní jógové pozice, jejichž praktikování může pomoci zabránit vzniku a rozvoji vybraných civilizačních chorob nebo zmírnit jejich působení.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on contemporary yoga styles and their influence on the lifestyle of modern human. The main aim of the thesis is to introduce yoga as a way of prevention of some lifestyle diseases depression, obesity and cardiovascular diseases. Practical part of the thesis describes specific yoga positions which can help prevent the inception and spread of the diseases or reduce their effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trocil_Adam_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Trocil A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,64 kBAdobe PDFView/Open
Trocil A. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,06 kBAdobe PDFView/Open
Trocil A..pdfPrůběh obhajoby práce68,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.