Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová Jiřina, Mgr. CSc.
dc.contributor.authorKašparová, Karolína
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:48:07Z-
dc.date.available2014-5-27
dc.date.available2017-02-21T09:48:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-6-29
dc.identifier61574
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24399
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o významných meznících na řece Volze se zaměřením na město Caricyn Stalingrad Volgograd. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které byly pro přehlednost ještě dále členěny. Jsou zde nastíněna historická fakta v období od založení Kozácké osady až po současnost. V bakalářské práci jsou rozepsány informace k jednotlivým událostem, pamětihodnostem i k rozčlenění oblasti na obvody. V práci jsou zmíněny i významní obyvatelé, kteří měli význam v určitém období. Součástí práce jsou obrazové přílohy, pro přesné zobrazení historických památek.cs
dc.format63 s. (69 178 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcaricyncs
dc.subjectstalingradcs
dc.subjectvolgogradcs
dc.subjectvolhacs
dc.subjectstalingradská bitvacs
dc.subjectvelká vlastenecká válkacs
dc.subjectvýznamné osobnostics
dc.subjectvolgogradská oblastcs
dc.subjectpamětihodnostics
dc.titleVýznamné mezníky města na Volze Volgograducs
dc.title.alternativeSignificant milestones city on the Volga - Volgograden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis introduces milestones on the Volga river, focusing on the city of Tsaritsyn - Stalingrad - Volgograd. The work is divided into three main chapters, which for clarity are further dividend. In the thesis are itemized information on individual events, sights as well as the breakdown field on circuits. There are also mentioned by prominent citizens who had a particular importance in the period. The thesis includes image attachments for accurate depiction of historical monuments.en
dc.subject.translatedtsaritsynen
dc.subject.translatedstalingraden
dc.subject.translatedvolgograden
dc.subject.translatedvolgaen
dc.subject.translatedstalingrad battleen
dc.subject.translatedthe great patriotic waren
dc.subject.translatedcelebritiesen
dc.subject.translatedvolgograd regionen
dc.subject.translatedsightsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-konecna verze, Kasparova Karolina.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce919,78 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce293,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.