Title: Problematika překladu frazeologismů z anglického jazyka do ruského jazyka
Other Titles: The issue of translation of idioms from English to Russian language
Authors: Krikunova, Anastasia
Advisor: Rykovská Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24400
Keywords: překlad;frazém;idiom
Keywords in different language: phraseology;translation;idioms
Abstract: Předložená bakalářská práce se věnuje problematice překladu frazeologismů z anglického jazyka do ruského jazyka. Hlavním cílem práce je analýza frazeologických jednotek anglického jazyka a jejich překlad nebo vyhledávání ruských analogií.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Nejprve se práce zabývá úvodem do daného tématu. Po úvodní části jsou definované a zkoumané základní pojmy frazeologie, frazeologických jednotek a problematiky překladu frazeologizmů. Další kapitola je věnovaná teorii uměleckého překladu, krátce probírá z historického hlediska anglicko-ruský překlad a fáze překladu. V praktické časti, probíráme klasifikace frazeologizmů v anglickém jazyce. Dále jsme provedli analýzu různých příkladů. Čtvrtá kapitola představuje překlad vybraných frazeologizmů, dílem vyňatých z Bible, dílem z tvorby Williama Shakespeara a dalších anglických spisovatelů a známých osobností. Přílohy obsahují anglicko-ruský slovník (překlady frazeologismů z děl Williama Shakespeara a dalších anglických spisovatelů a známých osobnosti).
Abstract in different language: This bachelor work is a detailed study of phraseology and translations of idioms from English to Russian language. The aims of this work are to examine basic concepts and classifications of phraseology in both languages. In this paper will be analyzed questions like: what is the phraseology, idioms, classification? There is a look at the history of translation, theoretical side and problems of literary translation. The Terminology and theoretical terms are necessary for a full understanding of this work. There will be the study of specific examples of English idioms and their translations into Russian. This work also has an attachment, which is the English-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final-ZCU.pdfPlný text práce525,94 kBAdobe PDFView/Open
Krikunova - pos Dzhyn - opon.pdfPosudek oponenta práce914,11 kBAdobe PDFView/Open
Krikunova - pos Ryk - ved.pdfPosudek vedoucího práce674,93 kBAdobe PDFView/Open
Krikunova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.