Title: Ruský jazyk v Bělorusku
Other Titles: Russian language in Belarus
Authors: Vashkova, Maryianna
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24401
Keywords: ruština;běloruština;interakce;bělorusko;trasianka;masmédium;statní jazyky;dotazníkové šetření;historické pozadí
Keywords in different language: belarus;belarusian language;russian language;survey;mass media;historical stage;state language;co-existense
Abstract: Ruština v Bělorusku je aktuálním tématem pro velkou část běloruského obyvatelstva. V této práci jsme zkoumali etapy historického vývoje a vzájemné koexistence ruského a běloruského jazyka, jejich interakci a v důsledku vznik takzvané trasjanky. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvatelstvem a bylo prozkoumáno šíření obou jazyků v masmédiích.
Abstract in different language: Russian language in Belarus is a topic of current importance. We have examined the historical stages of evolution and co-existence of Russian and Belarusian languages, their interaction and as a result the rise of trasianka. The contemporary linguistic situation was disclosed by means of questionnaire survey among population of Belarus. The expantion of both languages was examined in mass media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vashkova_BP_2015.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Vashkova - pos Pesk - ved.pdfPosudek vedoucího práce621,78 kBAdobe PDFView/Open
Vashkova - pos Sov - opon.pdfPosudek oponenta práce664,57 kBAdobe PDFView/Open
Vashkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce239,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.