Title: Ilya Jefimovych Repin
Other Titles: Ilya Yefimovich Repin
Authors: Saligerová, Gabriela
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24402
Keywords: ilja jefimovič repin;burlaci na volze;křížové procesí v kurské gubernii;ruský realismus;peredvižnici;treťjakovská galerie;umělci;rusko
Keywords in different language: ilya jefimovich repin;burlaks on the volga;religious procession in kursk provincerussian;russian realism;peredvizhniki;tretyakov gallery;artists;russia
Abstract: Cílem předkládané bakalářské práce je podrobněji popsat a rozbrat život významného ruského výtvarného umělce Ilji Jefimoviče Repina. Ten byl významným představitelem ruského realismu a měl značný vliv na rozvoj ruské výtvarné kultury. Dále představím stěžejní díla jeho tvorby(Burlaci na Volze, Křížové procesí v Kurské gubernii aj.).Blíže vykreslím události, jež ovlivnily jeho život a zároveň i tvorbu. V bakalářské práci jsem uvedla a rozebrala Repinovy životní etapy, což zahrnuje i momentální tvůrčí rozpolžení umělce. Práci jsem strukturovala do chronologické podoby.
Abstract in different language: This bachelor's thesis closely describes and analyses a life of a great russian art artist Ilya Jefimovich Repin. He was significant representative of russian realism. He has influenced progress of russian art culture. Next I introduce main arts his production (Burlaks on the Volga, Religious Procession in Kursk Province etc.).I closely portray events that influenced his life and at the same time his production. In bachelor's thesis I stated and analysed Repin's life periods what also includes artist's momentary creative sentiment. I structured the work into chronological form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA verze portal.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Saligerova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce982,23 kBAdobe PDFView/Open
Saligerova - pos Pesk - opon.pdfPosudek oponenta práce826,28 kBAdobe PDFView/Open
Saligerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce293,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.