Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová Jiřina, Mgr. CSc.
dc.contributor.authorBeranová, Kateřina
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:48:26Z-
dc.date.available2015-5-20
dc.date.available2017-02-21T09:48:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-28
dc.identifier65574
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24409
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které jsou tvořeny svými podkapitolami. Hlavním cílem práce je charakteristika noci, kdy došlo k největší jaderné havárii, situace po havárii a její důsledky zdravotní, ekologické a sociálně- ekonomické. Práce se dále zabývá jadernými elektrárnami Ruska, Ukrajiny a světa, jejich historické hledisko i nynější perspektiva. Dále je pozornost věnována území zasaženému havárií, které je rozděleno na Černobylskou uzavřenou zónu, červený les, nejvýznamnější obce v okolí Černobylu a území Evropy. V dalších kapitolách se nachází informace o České republice ve spojitosti s Černobylem a také vliv černobylské katastrofy na kulturu. V závěru práce je přiložen rusko-český slovník a obrazové přílohy.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčernobylcs
dc.subjectčernobylská katastrofacs
dc.subjectzónacs
dc.subjectjaderná elektrárnacs
dc.subjectenergoblokcs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjectruskocs
dc.subjectukrajinacs
dc.subjecthaváriecs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectvýbuchcs
dc.subjectglobální problémcs
dc.titleČernobylcs
dc.title.alternativeChernobylen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis graduation work is divided into seven chapters, which are constituted by subchapters. The main goal of this work is a characteristic of the night, when the most serious nuclear accident happened, characteristic of a situation after the accident and its health, ecological, economy and social consequence. The work deals with nuclear power plants of Russia, Ukraine and of the world, their historical point of view and current perspective. Attention is also paid to the territory that was affected by the accident. That territory is divided into Chernobyl exclusion zone, red forest, the most important villages around the Chernobyl and territory of Europe. In other chapters there is information about Czech Republic in connection with Chernobyl and also influence on a culture. In the end there is Russian-Czech dictionary and image attachments.en
dc.subject.translatedchernobylen
dc.subject.translateddisasteren
dc.subject.translatedzoneen
dc.subject.translatednuclear power planten
dc.subject.translatedenergy blocken
dc.subject.translatedradioactivityen
dc.subject.translatedrussiaen
dc.subject.translatedukraineen
dc.subject.translatedaccidenten
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedexplosionen
dc.subject.translatedglobal problemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
Beranova - pos Pesk - opon.pdfPosudek oponenta práce832,22 kBAdobe PDFView/Open
Beranova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Beranova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce293,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.