Title: Moskva známá i neznámá (týdenní exkurze po Moskvě)
Other Titles: Famous and unknown Moscow.(Week-long tour around Moscow).
Authors: Kličkova, Anna
Advisor: Rykovská Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24410
Keywords: rudé náměstí;moskva;chrám vasilije blaženého;gum;muzeum;kreml;chrám krista spasitele;leninovo mauzoleum;velké divadlo;treťjakovskaja gelerie;mgu;metro;památky;exkurze.
Keywords in different language: red squere;moscow;saint basil's cathedral;gum;museum;kremlin;cathedral of christ the saviour;lenin's mausoleum;grand theatr;tretyakov gallery;mgu;metropolitan;sights;excursions
Abstract: V této bakalářské práci se budeme zabývát Moskvou. Její krátkou historii, popisem míst známých a neznámých. Řekneme si o památkach a jiných místach.Krátký průvodce pomůže poznat Moskvu.
Abstract in different language: In this bechelor thesis, we discuss about Moscow. Her short history, description of places known and unknow.We talk about the monuments and a places. Shorts0 guide help you know Moscow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baklarska prace - Klickova Anna - Moskva.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Klickova - pos Ryk - ved.pdfPosudek vedoucího práce787,83 kBAdobe PDFView/Open
Klickova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce177,33 kBAdobe PDFView/Open
Klickova - pos Sov - opon.pdfPosudek oponenta práce631 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.