Title: Volgogradská sociálně-pedagogická univerzita minulost a současnost
Other Titles: Volgograd State Socio-Pedagogical University - past and present
Authors: Prokopyuk, Mariya
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24417
Keywords: vysoká škola;univerzita;institut;pedagog;student;fakulta;katedra;minulost;současnost;volgograd
Keywords in different language: the university;volgograd;teacher;student;school;past;present;institute;faculty;department;institute
Abstract: Cílem bakalářské práce pod názvem Volgogradská státní sociálně-pedagogická univerzita - minulost a současnost bylo popsat působení vysoké školy od jejího vzniku do současnosti. Je popsána historie, utváření, vývoj pedagogického institutu (1931) a jeho přeměna v průběhu let ve významnou vysokoškolskou instituci Volgogradskou státní pedagogickou univerzitu (1922). Zmiňovány jsou nejdůležitější události, jsou uváděná jména významných představitelů vysoké školy pedagogického zaměření.
Abstract in different language: The Thesis is focused mainly on important moments and events of the Volgograd State Pedagogical University from its foundation to the present. Further on will be mentioned an important activities held at the University and also the acknowledged scholars, students, teachers and deans. The Thesis has four main heads which are subdivided into several chapters. At last there is a Czech/Russian dictionary and photographs added.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Prokopyuk.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Prokopyuk - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce861,8 kBAdobe PDFView/Open
Prokopyuk - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce904,72 kBAdobe PDFView/Open
Prokopyuk - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce288,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.