Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠámalová Kateřina, Mgr.
dc.contributor.authorHanzalová, Lucie
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:48:42Z-
dc.date.available2015-6-8
dc.date.available2017-02-21T09:48:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier65354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24426-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou poruchy autistického spektra u dětí školního věku a rodinou s autistickým dítětem. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Praktická část práce obsahuje tři kazuistiky chlapců s autismem.cs
dc.format59 s. (110 211 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectcharakteristika školního věkucs
dc.subjectautismuscs
dc.subjectporuchy autistického spektracs
dc.subjectcharakteristické projevycs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectrodina s autistickým dítětemcs
dc.titleAutismuscs
dc.title.alternativeAutismen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis deals with autism spectrum disorder in children of school age and family with an autistic child. The thesis is divided into theoretical and practical part. The practical part contains three case studies of boys with autism disorder.en
dc.subject.translatedcharacteristic of school ageen
dc.subject.translatedautismen
dc.subject.translatedautism spectrum disorderen
dc.subject.translatedcharacteristic behavioren
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedfamily with an autistic childen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Hanzalova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,37 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce239,23 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.