Title: Přehledová studie výzkumů neuroticismu
Other Titles: The overview study of neuroticism research
Authors: Suková, Tereza
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24429
Keywords: neuroticismus;psychická labilita;velká pětka;výzkum
Keywords in different language: neuroticism;psychic labity;big five;research
Abstract: Bakalářská práce pojednává o charakteristice neuroticismu a jeho symptomech. V druhé části práce je vypracována samotná přehledová studie, která skrze zahraniční výzkumy popisuje některé oblasti života, které jsou neuroticismem ovlivněny.
Abstract in different language: The Bachelor thesis discusses the characteristics of neuroticism and its symptoms. In the second part of the thesis there is the overview study itself and describes some life aspects influenced by neuroticism through foreign research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Sukova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Sukova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,32 kBAdobe PDFView/Open
Sukova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,98 kBAdobe PDFView/Open
Sukova - oponent.pdfPosudek oponenta práce237,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.