Title: Perfekcionismus a stres
Other Titles: The perfekcionism and stress
Authors: Egriová, Simona
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24446
Keywords: perfekcionismus;stres;korelace mezi perfekcionismem a stresem;osobnost;neurotismus;temperament;workoholismus;psychoneuroimunologie;syndrom vyhoření;duševní hygiena;coping.
Keywords in different language: perfectionism;stress;correlations between perfectionism and stress;personality;neuroticism;temperament;workoholism;psychoneuroimmunology;occupational burnout;mental health;coping.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzájemným vztahem mezi perfekcionismem a stresem. Zkoumá vzájemnou korelaci těchto pojmů a snaží se prokázat vztah mezi nimi. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se perfekcionismu a stresu. V praktické části jsou popsány výsledky z výzkumného šetření, které jsou interpretovány dle teoretické části. Výzkum prokázal rozdíly mezi studenty SZŠ a VŠ v oblasti organizovanosti u perfekcionismu a v oblasti kognitivní roviny u stresu. Pro další výsledky by bylo vhodné výzkum rozšířit a doplnit.
Abstract in different language: This thesis deals with a relationship between perfectionism and stress. Examines the correlation of these terms and tries to establish a relationship between them. In the theoretical part there are described and explained various concepts related to perfectionism and stress. The practical part describes the results of the research, which are interpreted according to the theoretical part. Research has proven a difference between students of high school and university in the organization plane of perfectionism and the cognitive level of the stress. For more results, it would be appropriate to broaden and expand the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_S. Egriova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Egriova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce542,44 kBAdobe PDFView/Open
Egriova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,15 kBAdobe PDFView/Open
Egriova - oponent.pdfPosudek oponenta práce371,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.