Title: Stravovací návyky u seniorů
Other Titles: Eating habits of the elderly
Authors: Horová, Radka
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kočí Jana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24448
Keywords: stáří;senioři;výživa;stravovací návyky;živiny
Keywords in different language: senior age;seniors;nutrition;eating habits;nutrients
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na specifika a problémy související se stravováním seniorů. Práce obsahuje analýzu současných stravovacích návyků vybraného seniora a návrh jídelníčku, odpovídajícímu pravidlům racionální výživy.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focusing on specifics and issues with senior eating habits. Bachelor thesis contains analysis of present eating habits of selected senior and diet design that responds to regulations of racional nurishment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Volfova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Volfova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce363,82 kBAdobe PDFView/Open
Volfova - oponent.pdfPosudek oponenta práce463,09 kBAdobe PDFView/Open
Volfova - Horova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.