Title: Výživa dětí staršího školního věku
Other Titles: Nutritional needs of teenagers
Authors: Taubrová, Tereza
Advisor: Kočí Jana, Mgr.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24449
Keywords: zdraví;výživa;živiny;dospívání;výživová doporučení
Keywords in different language: health;nutrition;adolescence;nutrients;nutritional recommendations
Abstract: Tato bakalářská práce má název: "Výživa dětí staršího školního věku." Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na zdraví, vliv výživy na zdraví a obezitu a podváhu jako důsledek nesprávného stravování. Druhá kapitola pojednává o psychickém a fyzickém vývoji v období dospívání. Další kapitola je zaměřena na základní živiny, vitamíny, minerální látky a potravinovou pyramidu. V rámci praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření v devátých třídách čtyř základních škol v Plzeňském a Ústeckém kraji. Výsledky analýzy jsou zpracovány a vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek.
Abstract in different language: This bachelor thesis called ,,Nutritionof adolescent'' is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three main chapters. The first of them is focused on health, influence of the nutrition on health and obesity and underweight as a consequence of an unhealthy eating. The second chapter deals with mental and physical evolution during the adolescence. The last chapter describes basic nutrients, vitamines, mineral substances and the food pyramid. The practical part is based on the question naires filled out by the pupils of ninth grade at four elementary schools in the regions of Pilsen and Ústí nad Labem. The results of this analysis have been processed and evaluated using graphs and charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Taubrova.pdfPlný text práce699,6 kBAdobe PDFView/Open
Taubrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,37 kBAdobe PDFView/Open
Taubrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce358,03 kBAdobe PDFView/Open
Taubrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.