Title: Problematika neuroticismu u vysokoškoláků
Other Titles: Neurotic problems of college students
Authors: Rohrsetzerová, Dana
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24459
Keywords: neuroticismus;neurotičnost;neurotické poruchy;úzkost;vysokoškoláci;eysenckův osobnostní dotazník
Keywords in different language: neuroticism;neurotic disorders;anxiety;university students;college students;eysenck personality questionnaire
Abstract: Teoretická část této bakalářské práce je věnována obecné charakteristice neuroticismu a neurotických poruch, obsažena je i přehledová studie. Praktická část práce zaměřuje pozornost na výzkum neuroticismu u vysokoškolských studentů.
Abstract in different language: The theoretical part of this BA thesis deals with a general characteristcs of neuroticism and neurotic disorders. It also contains a review. The practical part focuses on examining neuroticism in university students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Dana Rohrsetzerova.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
Rohrsetzerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,87 kBAdobe PDFView/Open
Rohrsetzerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,71 kBAdobe PDFView/Open
Rohrsetzerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce125,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.