Název: Neurotické projevy u dětí v MŠ
Další názvy: Neurotic manifestations in children in nursery school
Autoři: Jonášová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24463
Klíčová slova: neurotické projevy;neuroticismus;emocionalita
Klíčová slova v dalším jazyce: neurotic manifestations;neuroticism;emotionality
Abstrakt: Bakalářská práce Neurotické projevy u dětí v mateřské škole se zabývá neurotickými symptomy u dětí a jejich možného nebo předpokládaného výskytu neuroticismu. Teoretická část práce popisuje dosavadní myšlenky a poznatky, které se týkají neurotických poruch, neurotičnosti a také různých projevů, které lze označit za neurotické. Vysvětluje základní pojmy a výskyt neurotických projevů u dětí v předškolním věku. Praktická část práce se zaměřuje na zjištění míry neuroticismu u dětí v předškolním věku. Základem výzkumu je pozorování, rozhovory a následná metoda formou vyplňování dotazníků od dvou nezávislých pozorovatelů. V konečné fázi probíhá jejich analýza a vyhodnocování míry neuroticismu u dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Neurotic manifestations in children in nursery school deals with neurotic symptoms in children and their possible or anticipated occurrence of neuroticism. The theoretical part describes the current ideas and knowledge that relate neurotic disorders, neurotic and various manifestations, which can be described as neurotic. Explains the basic concepts and their incidence in children of preschool age. Practical work focuses on finding the level of neuroticism among preschool children. The basis of the research is observation, interviews and subsequent method form filling out questionnaires from two independent observers. In the final phase the analysis and evaluation of the level of neuroticism in children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Petra Jonasova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonasova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonasova - oponent.pdfPosudek oponenta práce516,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonasova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.