Název: Epilepsie a stigma
Další názvy: Epilepsy and stigma
Autoři: Potužák, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Brabcová Dana, Mgr. Ph.D.
Oponent: Beňová Barbora, MUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24464
Klíčová slova: epilepsie;stigma;škála vnímaného stigmatu;psychometrické vlastnosti;míra stigmatizace;děti
Klíčová slova v dalším jazyce: epilepsy;stigma;stigma scale of epilepsy;psychometric properties;level of stigmatization;children
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na to, jak měřit úroveň stigmatizace související s epilepsií v populaci jedinců netrpících touto nemocí. Hlavním cílem studie bylo provést komplexní psychometrické ověření dotazníku Stigma scale of epilepsy (SSE) navrženého Fernandesem v roce 2007 a ukázat, že tento výzkumný nástroj umožňuje měřit odpovídajícím způsobem míru stigmatizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on methods how to evaluate level of epilepsy-related stigmatization in the general population (i.e., the population not suffering from epilepsy). The particular aim of the study was to provide psychometrical verification of Stigma scale of epilepsy (SSE) proposed by Fernandes et al. (2007) and to demonstrate that this research tool enables to measure the level of stigmatization in a proper way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2016 Potuzak Daniel.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuzak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce456,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuzak - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Potuzak - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce229,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.