Title: Organizace hudebního festivalu (vlastní zkušenosti z organizace hudebních akcí)
Other Titles: Music festival organizing (organization based on own experiences)
Authors: Jará, Kateřina
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24508
Keywords: hudební festival;organizace;žižkovská noc;open air;klubový koncert
Keywords in different language: music festival;organization;žižkovská noc;open air;club concert
Abstract: V této bakalářské práci s názvem Organizace hudebního festivalu vlastní zkušenosti jsem sepsala veškeré své zkušenosti, informace a teoretické znalosti, které jsem získala během posledních pěti let v hudebním průmyslu včetně informací z uvedených zdrojů. Tato práce vysvětluje čtenářům pozadí organizace hudebního festivalu. Své vlastní zjištění považuji za relevantní díky nespočtu zkušeností a každodenní práci. Organizace hudebního festivalu je velice individuální. Každý festival má své vlastní metody, podmínky a cíle. Můžeme konstatovat, že každý festival je kompletně unikátní, ale založený na společných základech. Kapitoly v této práci zahrnují například objasnění otázky dramaturgie, propagace, technického zabezpečení či financování. V práci je také kapitola o Žižkovské Noci, která je především založena na mé vlastní praxi, dovednostech a zkušenostech.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis titled "Music festival organizing (organization based on own experiences)" I wrote down all my experiences, information and theoretical knowledge I got during the last five years in music industry including information from mentioned sources. This thesis explains to readers the background of organization of music festivals. I find my own findings relevant thanks to plenty of experiences I have from my everyday work. This all helped me to write my thesis. The organization of music events is very individual. Each festival has their own methods, conditions and goals. We can say that every festival is organized completely uniquely, but on common roots. Chapters in this thesis include introduction of dramaturgy, promotion, technical support or funding. There is also chapter titled Žižkovská Noc that is mostly based on my own practical work, skills and experiences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace final666.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Jara_hodnoceni_vedouciho_BP_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce851,87 kBAdobe PDFView/Open
Jara_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce670,76 kBAdobe PDFView/Open
Jara_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce197,07 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.