Title: Organizace hudebního života v Přešticích
Other Titles: Organizace hudebního života v Přešticích
Authors: Váchová, Tereza
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Hosprová Jitka, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24517
Keywords: přeštice;carmina;dolní lukavice;lužany;pěvecké sbory;hudební život;kulturní a komunitní centrum přeštice;hlásek;minihlásek;kulturní historie;haydnovy hudební slavnosti;hudební obor;dechový orchestr;základní umělecká škola;spolek skála
Keywords in different language: choirs;wind orchestra;musical life;cultural history;lužany;dolní lukavice;přeštice;carmina
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zmapovat a utřídit hudební život v Přešticích. Moje práce se nejdříve věnuje historii obce a také nedalekého okolí, Dolní Lukavice a Lužan, a poté popisuje jednotlivé spolky, instituce, a události, které se na kulturním a především hudebním dění v Přešticích a okolí podílejí. Tato práce je také doplněna o obrazové přílohy.
Abstract in different language: The main objective of this thesis was to survey and classify musical life in Prestice. My work is dedicated to the earliest history of the village and nearby attractions, Lower Lukavice and Lužan, and then describes the various associations, institutions, and events in the cultural and musical events especially in Prestice and neighborhood involved. This work is also complemented by an image attachment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace_hudebniho­zivota_v_Presticich­Vachova_Tereza_2016.PDFPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Vachova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce888,37 kBAdobe PDFView/Open
Vachova_oponent.pdfPosudek oponenta práce943,99 kBAdobe PDFView/Open
Vachova_posudek.jpgPrůběh obhajoby práce218,11 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.