Title: Malakofauna okolí Merklína
Other Titles: Mollusc fauna of the Merklín area
Authors: Kuthan, Jiří
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24586
Keywords: měkkýši;merklín;nivní druhy;stagnicola palustris;inventarizační výzkum;malakofauna
Keywords in different language: molluscs;merklín;alluvial species;stagnicola palustris;malacofauna;inventory research
Abstract: Bakalářská práce prezentuje výsledky výzkumu malakofauny Merklínského rybníka a přilehlého okolí v obci Merklín. Výzkum byl prováděn od dubna do října roku 2014. Bylo zkoumáno 19 lokalit, 9 terestrických a 10 vodních. Nalezl jsem celkem 713 jedinců, patřících 19 druhům měkkýšům (16 druhů plžů a 3 druhy mlžů). Nejdominantnějšími vodními druhy byly Anisus leucostoma a Sphaerium corneum, z terestrických Carychium minimum a Carychium tridentatum, spolu s Monachoides incarnatus. Na území jsem nenalezl žádné ohrožené ani chráněné druhy. Všechny druhy jsou typické pro nivní prostředí.
Abstract in different language: This bachelor work presents the results of malacofauna in the valley of Merklín´s pond and surrounding areas in the Merklín village in western Bohemia. The research was conducted from April to October 2014 and 19 localities were explored. Nine of these localities are terrestrial and ten of them are aquatic. There were found 713 individuals which belong to 19 species of molluscs, 16 species of gastropods and 3 species of bivalves. The most dominant aquatic species are Anisus leucostoma and Sphaerium corneum and the most frequency terrestrial species are Carychium minimum and Carychium tridentatum along with Monachoides incarnatus. On the territory, I not found any rare or endangered species. All of the my terrestrial molluscs are typical to alluvial flood plains, but some of them are affected by anthropogenic impact on landscape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jiri Kuthan 2015.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
kuthan v.pdfPosudek vedoucího práce614,52 kBAdobe PDFView/Open
kuthan o.pdfPosudek oponenta práce668,8 kBAdobe PDFView/Open
Kuthan p.pdfPrůběh obhajoby práce148,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.