Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlach Pavel, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrýslová, Denisa
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:32Z-
dc.date.available2014-6-9
dc.date.available2017-02-21T09:51:32Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-15
dc.identifier64626
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24587
dc.description.abstractVýzkum na sledovaných lokalitách probíhal v letech 2013-2014 v okolí města Nepomuk. Monitorováno bylo 5 lokalit, přičemž byl na každé lokalitě nalezen alespoň 1 zástupce obojživelníků. Celkem bylo nalezeno 6 druhů obojživelníků, konkrétně se jednalo o ropuchu obecnou (Bufo bufo), která měla 100% frekvenci výskytu, dalším druhem byl skokan zelený (Pelophylax esculentus) s frekvencí výskytu 60%, skokan hnědý (Rana temporaria) měl frekvenci výskytu 40% a rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) měli frekvenci výskytu jen 20%. Cílem práce bylo zjistit dominanci a frekvenci výskytu jednotlivých druhů na daných lokalitách. Také byl pro každou lokalitu počítán index diverzity. Z indexu diverzity bylo zjištěno, že nejlepší batrachofauna je na lokalitě 3.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbatrachofaunacs
dc.subjectnepomukcs
dc.subjecthyla arboreacs
dc.subjectpelophylax esculentuscs
dc.subjectbufo bufocs
dc.subjectrana temporariacs
dc.subjectlissotriton vulgariscs
dc.subjectpelobates fuscuscs
dc.subjectfrekvence výskytucs
dc.subjectdominance druhůcs
dc.titleFauna obojživelníků vybraných vodních nádrží na Nepomuckucs
dc.title.alternativeFauna of amphibians of some water ecosystems near the town of Nepomuken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe research took place on tracked sites in the years 2013-2014 around Nepomuk. There were monitored 5 sites; in each site at least 1 representative of amphibians appeared. In total, 6 species of amphibians have been found, specifically common toad (Bufo Bufo), which had 100% frequency of occurrence. There was another kind of green frog (Pelophylax esculentus) with a frequency of 60%, the brown frog (Rana temporaria) had a frequency of 40% and the European tree frog (Hyla arborea), pelobates fuscus (Pelobates fuscus) and common newt (Lissotriton vulgaris) had a frequency of only 20%. The aim of the work was to determine dominance and frequency of each species on the sites. The index of diversity was also calculated for each site. According to the index of diversity, it was found that the best in the location 3 batrachofauna.en
dc.subject.translatedbatrachofaunaen
dc.subject.translatednepomuken
dc.subject.translatedhyla arboreaen
dc.subject.translatedpelophylax esculentusen
dc.subject.translatedbufo bufoen
dc.subject.translatedrana temporariaen
dc.subject.translatedlissotriton vulgarisen
dc.subject.translatedpelobates fuscusen
dc.subject.translatedthe frequency of occurrenceen
dc.subject.translateddominance of speciesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Kryslova (P12B0535P) Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
kryslova v.pdfPosudek vedoucího práce641,48 kBAdobe PDFView/Open
kryslova o.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kryslova p.pdfPrůběh obhajoby práce139,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.