Title: Mykologický průzkum Židovského lesa u Všerub (okres Plzeň-sever)
Other Titles: Mycological research of Židovský les near Všeruby (Plzeň-North District)
Authors: Šmíd, David
Advisor: Kout Jiří, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24589
Keywords: židovský les;mykologický průzkum;ascomycota;basidiomycota;otidea tuomikoskii
Keywords in different language: židovský les;mycological research;ascomycota;basidiomycota;otidea tuomikoskii
Abstract: Cílem této bakalářské práce byl důkladný mykologický průzkum Židovského lesa u Všerub ležícího 16 km severozápadně od Plzně. Průzkum probíhal od dubna 2013 do listopadu 2014, přičemž bylo nalezeno 149 druhů, 13 druhů patřících do Ascomycota a 136 do Basidiomycota. Byly zde určeny tři vzácné druhy (Daedaleopsis tricolor, Flammulina elastica f. longispora and Suillus placidus) a pět druhů uvedených v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky. Dichomitus campestris je klasifikován jako téměř ohrožený druh, Lentinellus castoreus a Sarcodon squamosus jako zranitelný druh, Hygrophorus marzuolus a Pseudoplectania nigrella jako ohrožený druh. Nejvzácnější nalezený druh se jmenuje Otidea tuomikoskii. Židovský les je teprve pátá lokalita v České republice, kde byl druh nalezen
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was thorough mycological research of Židovský les near Všeruby (16 km NW from Plzeň). This research was realized since April 2013 until November 2014 and there were found 149 species, 13 species belong to Ascomycota and 136 species to Basidiomycota. There were determined three rare species (Daedaleopsis tricolor, Flammulina elastica f. longispora and Suillus placidus) and five really rare species which are written in Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. Dichomitus campestris is classified as near threatened, Lentinellus castoreus and Sarcodon squamosus as vulnerable, Hygrophorus marzuolus and Pseudoplectania nigrella as endangered. The rarest found species is named Otidea tuomikoskii. Židovský les is only the fifth locality in the Czech Republic where it was found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Smid - BP - Mykologicky pruzkum Zidovskeho lesa u Vserub (okres Plzen-sever).pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Smid v.pdfPosudek vedoucího práce698,91 kBAdobe PDFView/Open
Smid o.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Smid p.pdfPrůběh obhajoby práce178,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.