Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorKuncipálová, Kateřina
dc.date.accepted2016-8-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:41Z-
dc.date.available2015-9-10
dc.date.available2017-02-21T09:51:41Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier68360
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24593
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá fenoménem zvaným druhé bydlení na severním Podbrdsku. Práce se zaměřuje na identifikaci, rozmístění a hustotu druhého bydlení, dále na vztah účastníků druhého bydlení k formám cestovního ruchu, u kterých se předpokládá výskyt v dané lokalitě, kterými jsou např. venkovský, přírodní nebo dobrodružný cestovní ruch. Důležitou částí práce je vyhodnocení počtu rekreačních objektů při Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 a 2011. V práci jsou také vyhodnoceny objekty druhého bydlení z hlediska typologie.cs
dc.format57 s., (79 576 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdruhé bydlenícs
dc.subjectseverní podbrdskocs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectobjekty individuální rekreacecs
dc.titleVztah druhého bydlení v severním Podbrdsku k jiným formám cestovního ruchucs
dc.title.alternativeRelationship of second habitation in the northern Podbrdsko to the other forms of tourismen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with the phenomenon called Second Living in Northern Podbrdsko region. The thesis is aimed at Second Living identification, distribution and density as well as at the Second Living participants' relationship toward the travel business forms that are likely to be present in the particular location, i.e. the country-styled, natural or adventure travel businesses. The evaluation of the recreational facilities number as of the 1991, 2001 and 2011 censuses that included population, houses and flats, is another important part of the paper. The thesis also evaluates Second Living objects from the typological point of view.en
dc.subject.translatedsecond livingen
dc.subject.translatednorthern podbrdskoen
dc.subject.translatedtravel businessen
dc.subject.translatedobjects of individual recreationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Katerina_Kuncipalova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova v.pdfPosudek vedoucího práce880,81 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova o.pdfPosudek oponenta práce922,84 kBAdobe PDFView/Open
Kuncipalova p.pdfPrůběh obhajoby práce173,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.