Title: Modelová rybí společenstva ve vybraných tocích v Plzeňském kraji
Other Titles: Model fish communities in some streams in the Pilsen Region
Authors: Vamberová, Anna
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24594
Keywords: ichtyocenózy;česká republika;vodní toky
Keywords in different language: fish communities;streams;czech republic
Abstract: Cílem práce bylo zjistit druhové složení a základní ekologické parametry ichtyofauny zjištěné ve vybraných 5 tocích různé velikosti a charakteru v Plzeňském kraji. Snahou bylo popsat nalezená rybí společenstva v kontextu jiných ichtyocenóz žijících v tocích podobných těm v této práci hodnocený a nalézt tedy modelová společenstva pro jednotlivé typy tekoucích vod v ČR.
Abstract in different language: The aim of this work was to find out a species diversity and basic ecological parameters of fish communities in 5 chosen streams of different size in the Pilsen district. There was an effort to describe found fish communities in context to other ichtyocenosis inhabiting streams similar to that examined in this thesis. Based on these data, an attempt to find model fish communities for basic type of lotic waters was made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vamberova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Vamberova v.pdfPosudek vedoucího práce848,04 kBAdobe PDFView/Open
Vamberova o.pdfPosudek oponenta práce425,15 kBAdobe PDFView/Open
Vamberova o_1.pdfPrůběh obhajoby práce425,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.