Title: Minulost a současnost funkcí rybníků Bolevecké rybniční soustavy
Other Titles: Past and present of functions of Bolevec lakes
Authors: Jeřábková, Lenka
Advisor: Frajer Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24598
Keywords: bolevec;plzeň;rybník;funkce;rybníkářství
Keywords in different language: bolevec;pilsen;pond;function;fish farming
Abstract: Cílem práce bylo objasnění vývoje funkcí rybníků Bolevecké rybniční soustavy. Zdůraznění důležitosti jednotlivých funkcí a důležitosti těchto změn v minulosti a jejich dopady na současné rybníkářství a využití rybníků.
Abstract in different language: This work is following the development of functions of ponds in Bolevec pond system. Emphasising importance of the individual functions and importance of these changes in the past and their impact on the current pond and utilization of ponds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Lenka_Jerabkova_2016.pdfPlný text práce11,5 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova v.pdfPosudek vedoucího práce679,68 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova o.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova v_1.pdfPrůběh obhajoby práce679,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.