Title: Zhodnocení jakosti koupacích vod v Plzeňském kraji
Other Titles: Evaluation of the quality of bathing waters in Pilsen region
Authors: Kašpárek, Václav
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24600
Keywords: jakost vody;ukazatelé jakosti;chlorofyl;sinice;ph;mikrobiologičtí ukazatelé;koupací lokality
Keywords in different language: water quality;quality indicators;chlorophyll;cyanobacteria;ph;micro biological indicators;bathing sites
Abstract: Tato práce se zabývá hodnocením jakosti koupacích vod v Plzeňském kraji v letech 2006 až 2015. V první části práce se nachází rozbor literatury a přehled koupacích lokalit. Rešerše popisuje témata týkající se kategorizace koupacích lokalit, popis jednotlivých ukazatelů jakosti vody a popis hodnocení jakosti vody v České republice a Evropské unii. Hlavním cílem práce je zhodnocení jakosti vody podle vybraných ukazatelů jakosti vody. Dalšími cíly je zjistit, zdali se jakost vody zhoršuje v průběhu koupací sezóny a jestli se jakost vody zhoršuje v povodí s vyšším zastoupením orné půdy, než v povodích s vyšším zastoupením lesů. Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že jakost vody v Plzeňském kraji má zlepšující se tendenci a že vliv orné půdy v povodí nemá podstatný vliv na jakost koupací vody.
Abstract in different language: This work is aimed at the assessment of the bathing water quality in Pilsen region in the years 2006 to 20015. The first part of the thesis is focused on an analysis of the literature and an overview of bathing sites. The topics related to categorization of bathing areas, description of individual water quality indicators and assessment of water quality in the Czech Republic and the European Union. Goal of this work is assessment of water quality according to selected indicators of water quality. Other goals are to determine whether water quality deteriorates during the bathing season and generally getting worst in the basin with a higher proportion of arable land than in basin with a higher proportion of forests. Individual results are illustrated by graphs, maps and tables, which are describes in detail. The main result of this thesis is to determine the quality of water in Pilsen region has an improving trend. Influence of arable land in the basin has not a significant effect on the quality of bathing water.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhodnoceni jakosti koupacich vod v Plzenskem kraji - Vaclav Kasparek.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
Kasparek v.pdfPosudek vedoucího práce729,31 kBAdobe PDFView/Open
Kasparek o.pdfPosudek oponenta práce642,01 kBAdobe PDFView/Open
Kasparek p.pdfPrůběh obhajoby práce151 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.