Title: Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) v Plzni ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec)
Other Titles: Botany study of Rhus typhina in Pilsen ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec)
Authors: Lukášová, Vendula
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24604
Keywords: invazivní druhy;mapování;plzeň;rhus typhina;šíření
Keywords in different language: invasive species;mapping;pilsen;rhus typhina;spreading
Abstract: Tématem této práce bylo sledování výskytu Rhus typhina v Plzni Bolevec, Bílá Hora, Severní předměstí, Doubravka, Zábělá, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek a Chlumek. Tímto botanickým výzkumem byl zmapován výskyt Rhus typhina na jedné čtvrtině města Plzeň Tímto výzkumem byla potvrzena hypotéza o šíření Rhus typhina kořenovými výmladky a vyvrácena domněnka o šíření semeny. Tento výzkum proběhl ve dvou částech terénní výzkum a laboratorní výzkum. Celý výzkum trval od září 2015 do května 2016 a bylo při něm zjištěno 169 lokalit Rhus typhina.
Abstract in different language: The topic of my thesis is observing of Rhus typhina occurence in Pilsen, namely in Bolevec, Bílá Hora, Severní předměstí, Doubravka, Zábělá, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek and Chlumek. This botanical research maps the occurence of Rhus typhina at one quarter of the city. The research proved the hypothesis of Rhus typhina spreading by suckers and denied the hypothesis about the spread by seeds. This research was realized in two parts: observing in terrain and laboratory research. The research lasted from September 2015 to May 2016 and showed 169 places of Rhus typhina occurence in total.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasova.pdfPlný text práce13,86 MBAdobe PDFView/Open
Lukasova v.pdfPosudek vedoucího práce781,72 kBAdobe PDFView/Open
Lukasova o.pdfPosudek oponenta práce632,7 kBAdobe PDFView/Open
Lukasova p.pdfPrůběh obhajoby práce163,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.