Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolá, Tereza
dc.contributor.refereePařízková Alena, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-14
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:58Z
dc.date.available2014-6-2
dc.date.available2017-02-21T09:51:58Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-30
dc.identifier60913
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24609
dc.description.abstractPráce je kvalitativním výzkumem, který má etnografickou povahu. Cílem této práce je náhled na konstrukci genderové identity u dětí ve školní družině. Zároveň se práce věnuje tomu, jakým způsobem děti v prostředí školní družiny tzv. "dělají gender". Zkoumané v tomto prostředí jsou i vychovatelky školní družiny, činnosti, interakce a kolektivy zde vzniklé. Sběr dat proběhl prostřednictvím kombinace několika metod. Práce je rozdělena na teoretickou, metodologickou a analytickou část. Během výzkumu bylo zjištěno, že v procesu tvorby genderové identity jsou děti aktivními jedinci. Přestože oddělení školní družiny působí jako genderově vyvážené, při detailní analýze byla objevena řada faktorů, která mají charakter podporující tradiční pojetí ženského a mužského pohlavícs
dc.format99 s. (149 472 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgendercs
dc.subjectdětics
dc.subjectškolní družinacs
dc.subjectgenderová identitacs
dc.subjectgenderové stereotypycs
dc.titleKonstrukce genderové identity u dětí ve školní družiněcs
dc.title.alternativeThe Construction of Children's Gender Identity in the After-school childcareen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is a qualitative research with etnographical character. The aim of the thesis is to look construction of children's gender identity in the after-school childcare. At the same time, the work examines how children in an after-school club "doing gender". Studied in this environment are instructors in the after-school childcare, activities, interactions and collectives produced here. The Facts were collected by combination of several methods. The work is divided into theoretical, methodological and analytical part. During my research I have discovered that children, during the process of making gender identity, are active individuals. Even though the department of the after-school childcare seems to be gender balanced, by comprehensive analysis I have discovered several factors which support the traditional concept of male and female sex.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedafter-school childcareen
dc.subject.translatedgender identityen
dc.subject.translatedgender stereotypesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Hola_Tereza.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Hola Tereza Bc_vedouci.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
hola Tereza Bc.-oponent.pdfPosudek oponenta práce109,96 kBAdobe PDFView/Open
hola.JPGPrůběh obhajoby práce138,45 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.