Title: Stylistické figury v díle J.M.G. Le Clézia a vypracování pedagogické podpory
Other Titles: Figures of speech in the work of J.M.G. Le Clézio and elaboration of pedagogical support
Authors: Mrázková, Anna
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24642
Keywords: stylistické figury;stylistika;j.m.g. le clézio;stylistická analýza;francouzská literatura 20. století;pedagogická podpora
Keywords in different language: figures of speech;stilistics;j.m.g. le clézio;stylistic analysis;french literature of the 20th century;pedagogical support
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stylistickými figurami v díle J.M.G. Le Clézia. Konkrétně se jedná o přirovnání, metaforu, personifikaci, synestézii, metonymii, synekdochu a hyperbolu. Hlavním cílem práce je vytvoření celkového obrazu stylistických figur francouzského spisovatele J.M.G. Le Clézia, a to díky detailní analýze stylistických figur v povídce Peuple du ciel i v řadě dalších románových a povídkových děl tohoto autora. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce, která slouží jako podklad pro praktickou část, je věnována teoretickému vymezení stylistických figur. Praktická část se soustředí na analýzu a interpretaci jednotlivých stylistických figur v konkrétní povídce Peuple du ciel autora J.M.G. Le Clézia. Součástí praktické části jsou pedagogické listy, které mohou sloužit při výuce francouzského jazyka na středních školách.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the figures of speech in the work of J.M.G. Le Clézio. Namely, the thesis deals with the following figures: comparison, metaphore, personification, synesthesia, metonymy, synecdoche and hyperbole. The main aim is to create a complex image of the figures of speech in the work of J.M.G. Le Clézio thanks to the detailed analysis of one of his short stories Peuple du ciel and a majority of his novelistic works. The thesis is devided into two main parts. The first part deals with the theoretical presentation of the figures of speech as well as with the importance of the work of J.M.G. Le Clézio. The second part is practical and deals with the detailed analysis of particular figures in the short story Peuple du ciel. Finally, this part contains a pedagogical support with exercises destined for the students at secondary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Les figures de style dans l'oeuvre de J.M.G. Le Clezio et elaboration d'un support pedagogique.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Mrazkova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce439,17 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce756,18 kBAdobe PDFView/Open
Anna Mrazkova_oponent_CB.pdfPosudek oponenta práce162,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.