Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSlavíčková, Kristýna
dc.contributor.refereeKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:31Z-
dc.date.available2015-5-5
dc.date.available2017-02-21T09:52:31Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-26
dc.identifier68403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24644
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá komparativní studií uměleckého a odborného textu a jeho využitím v hodinách francouzského jazyka coby cizího jazyka. Cílem práce je charakterizovat tento typ textů, včetně náležících funkčních stylů, které představují. Teoretická část se zabývá psaným projevem francouzského jazyka z pohledu českých a francouzských lingvodidaktických zdrojů a charakteristikou uměleckého a odborného funkčního stylu. Zmíněná část dále popisuje porozumění psanému textu podle didaktik cizích jazyků. Praktická část se věnuje tvoření konkrétních textů a jejich následnému využití během zrealizovaných vyučovacích hodin francouzského jazyka. Dále obsahuje také výsledky ověřování práce s těmito texty v hodinách na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. 23. V závěru diplomové práce je uvedeno komplexní shrnutí zjištěných informací a dosažených výsledků. Přínos této práce lze nalézt v přehledné prezentaci jednotlivých funkčních stylů a také textů z pohledu didaktiky a v neposlední řadě ve využití konkrétních textů a odpovídajících úkolů během hodin na výše zmiňovaném Gymnáziu v Plzni.cs
dc.format123 s. (145 634 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzština jako cizí jazykcs
dc.subjectfrancouzština pro specifické účelycs
dc.subjectpsaný textcs
dc.subjectfunkční stylycs
dc.subjectumělecký stylcs
dc.subjectodborný stylcs
dc.subjectdidaktika cizích jazykůcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.titlePorozumění uměleckému a odbornému textu - komparativní studiecs
dc.title.alternativeThe Reading Comprehension of Literary Texts and Specialist Texts - Comparative Studyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the comparative study of artistic and scientific text and their usage in French lessons. The aim is to characterize this type of texts, including the functional styles which they represent. The theoretical part deals with the written form of French language from the perspective of Czech and French methods and sources and with the characteristics of artistic and scientific functional style. This part also describes reading comprehension from the point of view of didactics of foreign languages. The practical part includes the formation of specific texts, their usage during lessons at the High school in Pilsen and the evaluation of the results of students. In conclusion, there is a comprehensive summary of the obtained information and the results. The contribution of this work can be found in the presentation of individual functional styles and texts from the perspective of didactics and in the use of specific texts and relevant tasks during the real lessons.en
dc.subject.translatedfrench as a foreign languageen
dc.subject.translatedfrench for specific purposesen
dc.subject.translatedwritten texten
dc.subject.translatedfunctional stylesen
dc.subject.translatedartistic styleen
dc.subject.translatedscientific styleen
dc.subject.translateddidactics of foreign languagesen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slavickova.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Slavickova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce701,16 kBAdobe PDFView/Open
Slavickova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Slavickova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce449,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.