Title: Mezinárodní důsledky znárodnění Společnosti Suezského průplavu
Other Titles: International Consequences of the nationalization of the Suez Canal Company
Authors: Brož, Martin
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24655
Keywords: suezský průplav;egypt;násir;eden;izrael;arabsko-izraelské války
Keywords in different language: suez canal;egypt;nasser;eden;israel;arab-israeli wars
Abstract: Cílem této diplomové práce je analýza událostí Suezské krize, s ohledem na její příčiny a mezinárodní důsledky, které se promítly na dalším vývoji studené války. Ve snaze uceleně zpracovat události spojené s touto problematikou, je práci popsána vnitrostátní situace Egypta. Práce se snaží zaměřit na některé konkrétní události krize a zasadit je do širšího rámce mezinárodních vztahů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the analysis of events Suez crisis, with respect to its causes and international implications, which were reflected in the further development of the Cold War. In endeavour to comprehensively cover events related to this issue, the work describes the domestic situation in Egypt before the Nationalization of this water way. Thesis is trying to focus on some specific crisis events and placing them within the broader framework of international relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
BROZ - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BROZ - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
BROZ.pdfPrůběh obhajoby práce272,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.