Název: Mezinárodní důsledky znárodnění Společnosti Suezského průplavu
Další názvy: International Consequences of the nationalization of the Suez Canal Company
Autoři: Brož, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24655
Klíčová slova: suezský průplav;egypt;násir;eden;izrael;arabsko-izraelské války
Klíčová slova v dalším jazyce: suez canal;egypt;nasser;eden;israel;arab-israeli wars
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analýza událostí Suezské krize, s ohledem na její příčiny a mezinárodní důsledky, které se promítly na dalším vývoji studené války. Ve snaze uceleně zpracovat události spojené s touto problematikou, je práci popsána vnitrostátní situace Egypta. Práce se snaží zaměřit na některé konkrétní události krize a zasadit je do širšího rámce mezinárodních vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is the analysis of events Suez crisis, with respect to its causes and international implications, which were reflected in the further development of the Cold War. In endeavour to comprehensively cover events related to this issue, the work describes the domestic situation in Egypt before the Nationalization of this water way. Thesis is trying to focus on some specific crisis events and placing them within the broader framework of international relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BROZ - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BROZ - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BROZ.pdfPrůběh obhajoby práce272,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.