Title: Československá exilová vláda v Londýně a její činnost v letech 1942 a 1943
Other Titles: Provisional Government of Czechoslovakia in London and its Functioning in Years 1942 and 1943
Authors: Dvořák, Tomáš
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24656
Keywords: exilová vláda v londýně;politika;beneš;velká británie;1942;1943
Keywords in different language: provisional government of czechoslovakia;london;politics;1942;1943;exile government;beneš
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na fungování československé exilové vlády v letech 1942 a 1943 ve Velké Británii v Londýně. Vychází zejména z primárních zdrojů, a to z dobových materiálů týkajících se činnosti a korespondence mezi diplomatickými zastoupeními a jednotlivými provizorními ministerstvy, zejména ze zápisů diplomatických jednání, schůzí a korespondence mezi jednotlivými členy vlády a exilovými zastoupeními. Opomenuta nebude ani běžná agenda, která se v mnohém nelišila od činnosti standardních vlád. Zohledňuje také dostupnou literaturu a vědecké práce, zejména práce vydané v posledních pěti letech. V rámci práce budou zohledněny všechny významné události, které exilová vláda řešila, a to zejména události a dokumenty týkající se jejího uznání a postupného utváření během druhé světové války. Roky 1942 a 1943 jsou pro tuto tématiku specifické, protože právě během nich exil řešil mnoho událostí, které zasahovaly i do poválečného vývoje v Československu a jež utvářely pohled na Československo jako takové
Abstract in different language: The Czechoslovakia exile government was from the moment of its founding an remarkable state political formation, which does not have an equivalent in our history. Its step-by-step forming and its development process is highly specific chapter of our history. Its possibilities were limited by its surroundings, in which it was formed and by the geopolitical situation of Europe, which was chancing rapidly in the period researched here. From a nowadays perspective the whole process of the daily work of the exile government seams slowly and bureaucratic. This stands in contrast to how it was judged back then. To adapt the completely different system of Great Britian was not easy from a systematically point of view and even if a lot of the Czechoslovakian exile figures where used to the London environment, they found themselves now in a totally different situation, which asked for compromises and often also for sacrifices. It is not surprising, that most of the decisions were influenced by former experiences, or not-experiences, with the western and eastern allies. The western side was seen as the offender of the Czechoslovakian war situation and also the British side was blamed for its caution during the first meetings. During the war these relationships were even escalating and changing many times turbulently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Dvorak.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
DVORAK - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce919,91 kBAdobe PDFView/Open
DVORAK - oponent.pdfPosudek oponenta práce864,51 kBAdobe PDFView/Open
DVORAK.pdfPrůběh obhajoby práce847,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.