Title: Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii (1940-1945)
Other Titles: Czechoslovak Paratroopers Training in the Great Britain (1940-1945)
Authors: Habichová, Ludmila
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24658
Keywords: československý exil;protektorát čechy a morava;parašutisté;výcvik;výcviková střediska;výsadky;domácí odboj
Keywords in different language: czechoslovak exile;protectorate of bohemia and moravia;paratroopers;training;special training schools;airdrops;domestic resistence
Abstract: Cílem diplomové práce je analýza výcviku československých parašutistů ve Velké Británii během druhé světové války. Autorka se nejvíce zaměřila na formování výcvikového programu Zvláštní skupinou D za spolupráce britských organizací Special Operations Executive (SOE) a Secret Intelligence Servise (SIS). V úvodní kapitole bude vylíčena situace před druhou světovou válkou na území českých zemích. Autorka se zaměřila na předválečné fungování československé zpravodajské služby a vytváření jejich základem po celé republice a v zahraničí. Stěžejní část práce analyzuje výcvik parašutistů, který byl prováděn na jednotlivých výcvikových střediscích Special Training School (STS). V diplomové práci bude vylíčen osud výsadků s důrazem na první vlnu výsadků, méně prostoru bude vyčleněno pro druhou a třetí vlnu výsadků. Autorka pro analýzu výcviku parašutistů použila nevydané prameny uložené ve Vojenském historickém archivu v rámci fondu 37 s názvem Velitelství vojenské zpravodajské služby doplněné dostatkem odborné literatury a odborných studiích vydané v českém jazyce.
Abstract in different language: The goal of the thesis is to analyse of Czechoslovak paratrooper training in Britain during World War II. The author focused mainly on the establishment of a training program by Special Group D in cooperation with British organizations Special Operations Executive (SOE) and the Secret Intelligence service (SIS). The opening chapter will portray the situation before World War II on Czech territory. The author focused on the functioning of the pre-war Czechoslovak intelligence service and the creation of its stations around the country and abroad. The main part analyzes the paratrooper training that was conducted at various training centers of the Special Training School (STS). This thesis will portray the fate of the airdrops with an emphasis on the first wave of landings. There is also some space left out for the second and third waves of landings. For the analysis of paratrooper training the author used unpublished documents kept in the Military History Archives under the fund 37 called Military intelligence headquarters as well as plenty of scientific literature and scientific studies published in the Czech language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Habichova_vycvik_parasutistu_ve_VB.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
HABICHOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce913,53 kBAdobe PDFView/Open
HABICHOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
HABICHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce815,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.