Název: Komparace vysídlení Čechů z pohraničí 1938-1939 a poválečného odsunu Němců z Československa
Další názvy: The Comparison of the Displacement of Czechs from Borderland 1938-1939 and the Postwar Transfer of Germans from Czechoslovakia
Autoři: Hmírová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Oponent: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24660
Klíčová slova: česko-německé vztahy;češi;sudetští němci;československo;pohraničí;mnichovská dohoda;druhá světová válka;exilová vláda;odsun němců;migrace;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: czech-german relations;czechs;sudeten germans;czechoslovakia;borderland;munich agreement;world war ii;exil government;transfer of germans;migration;comparison
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou a komparací dvou migrací, které proběhly na území Československé republiky. První z nich začala v roce 1938, kdy vygradovaly česko-německé problémy a kdy byla podepsána mnichovská dohoda. V této době se migrace týkala obzvláště Čechů, kteří odcházeli z pohraničí Československa do jeho vnitrozemí. Druhý přesun obyvatelstva byl zahájen po druhé světové válce na základě souhlasu uděleného USA, SSSR a Velkou Británií. Tehdy se migrace vztahovala především k Němcům nacházejícím se na území obnoveného Československa, jež byli transportováni do jednotlivých okupačních zón v Německu. Hlavním cílem diplomové práce je najít společné a rozdílné rysy obou těchto migrací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with analysis and comparison both of two migration which occured in the territory of the Czechoslovak Republic. The first migration started in 1938 when escalated Czech-German problems through the Munich agreement. Now especially Czechs came from borderland of Czechoslovakia to its inland. The second migration started after World War II and was accepted by the United States, the Soviet Union and Great Britain. It related to Germans who lived in renewed Czechoslovakia and who were transferred to occupation zones in Germany. The main goal of this thesis is to find common and different features of these migration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace (Tereza Hmirova).pdfPlný text práce6,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HMIROVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HMIROVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce934,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HMIROVA.pdfPrůběh obhajoby práce779,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.