Title: Komparace vysídlení Čechů z pohraničí 1938-1939 a poválečného odsunu Němců z Československa
Other Titles: The Comparison of the Displacement of Czechs from Borderland 1938-1939 and the Postwar Transfer of Germans from Czechoslovakia
Authors: Hmírová, Tereza
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24660
Keywords: česko-německé vztahy;češi;sudetští němci;československo;pohraničí;mnichovská dohoda;druhá světová válka;exilová vláda;odsun němců;migrace;komparace
Keywords in different language: czech-german relations;czechs;sudeten germans;czechoslovakia;borderland;munich agreement;world war ii;exil government;transfer of germans;migration;comparison
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou a komparací dvou migrací, které proběhly na území Československé republiky. První z nich začala v roce 1938, kdy vygradovaly česko-německé problémy a kdy byla podepsána mnichovská dohoda. V této době se migrace týkala obzvláště Čechů, kteří odcházeli z pohraničí Československa do jeho vnitrozemí. Druhý přesun obyvatelstva byl zahájen po druhé světové válce na základě souhlasu uděleného USA, SSSR a Velkou Británií. Tehdy se migrace vztahovala především k Němcům nacházejícím se na území obnoveného Československa, jež byli transportováni do jednotlivých okupačních zón v Německu. Hlavním cílem diplomové práce je najít společné a rozdílné rysy obou těchto migrací.
Abstract in different language: The thesis deals with analysis and comparison both of two migration which occured in the territory of the Czechoslovak Republic. The first migration started in 1938 when escalated Czech-German problems through the Munich agreement. Now especially Czechs came from borderland of Czechoslovakia to its inland. The second migration started after World War II and was accepted by the United States, the Soviet Union and Great Britain. It related to Germans who lived in renewed Czechoslovakia and who were transferred to occupation zones in Germany. The main goal of this thesis is to find common and different features of these migration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace (Tereza Hmirova).pdfPlný text práce6,73 MBAdobe PDFView/Open
HMIROVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
HMIROVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce934,07 kBAdobe PDFView/Open
HMIROVA.pdfPrůběh obhajoby práce779,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.