Title: Pád Francie, Belgie a Nizozemska 1940
Other Titles: Fall of France, Belgium and Netherlands 1940
Authors: Khás, Petr
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24661
Keywords: moderní francouzské dějiny;moderní belgické dějiny;moderní nizozemské dějiny;francouzská armáda;německá armáda;wehrmacht;druhá světová válka;plán žlutý;západní fronta;bitva u sedanu;rok 1940
Keywords in different language: modern french history;modern belgian history;modern dutch history;french army;german army;the wehrmacht;world war ii;case yellow;western front;the battle of sedan;1940
Abstract: Tématem diplomové práce je pád Francie, Belgie a Nizozemska v květnu a červnu 1940. Práce se věnuje situaci v daných zemích před 10. květnem 1940 se zvláštním zřetelem na stav jejich ozbrojených sil a jejich obranné plány proti případné německé agresi. Stav německé armády a útočné plány Wehrmacht jsou rovněž zahrnuty. Hlavní část práce se zaměřuje na válečné události a bojové operace mezi 10. květnem a 22. červnem 1940, jejich popis a analýzu příčin pádu Francie, Belgie a Nizozemska.
Abstract in different language: Thesis is focused on Fall of France, Belgium and Netherlands in May and June 1940. Its focused on events in France, Belgium and Netherlands before battle in 1940, situation of their armies and operational defensive plans against possible German Aggression. Military situation of Germany and its offensive plans are described too. Main part of thesis is focused on describe of military operations in May and June 1940 and analyse of causes of fall of France, Belgium and Netherlands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dipl final.pdfPlný text práce7,66 MBAdobe PDFView/Open
KHAS - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
KHAS - oponent.pdfPosudek oponenta práce887,59 kBAdobe PDFView/Open
KHAS.pdfPrůběh obhajoby práce819,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.