Název: Pád Francie, Belgie a Nizozemska 1940
Další názvy: Fall of France, Belgium and Netherlands 1940
Autoři: Khás, Petr
Vedoucí práce/školitel: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Oponent: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24661
Klíčová slova: moderní francouzské dějiny;moderní belgické dějiny;moderní nizozemské dějiny;francouzská armáda;německá armáda;wehrmacht;druhá světová válka;plán žlutý;západní fronta;bitva u sedanu;rok 1940
Klíčová slova v dalším jazyce: modern french history;modern belgian history;modern dutch history;french army;german army;the wehrmacht;world war ii;case yellow;western front;the battle of sedan;1940
Abstrakt: Tématem diplomové práce je pád Francie, Belgie a Nizozemska v květnu a červnu 1940. Práce se věnuje situaci v daných zemích před 10. květnem 1940 se zvláštním zřetelem na stav jejich ozbrojených sil a jejich obranné plány proti případné německé agresi. Stav německé armády a útočné plány Wehrmacht jsou rovněž zahrnuty. Hlavní část práce se zaměřuje na válečné události a bojové operace mezi 10. květnem a 22. červnem 1940, jejich popis a analýzu příčin pádu Francie, Belgie a Nizozemska.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focused on Fall of France, Belgium and Netherlands in May and June 1940. Its focused on events in France, Belgium and Netherlands before battle in 1940, situation of their armies and operational defensive plans against possible German Aggression. Military situation of Germany and its offensive plans are described too. Main part of thesis is focused on describe of military operations in May and June 1940 and analyse of causes of fall of France, Belgium and Netherlands.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dipl final.pdfPlný text práce7,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHAS - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHAS - oponent.pdfPosudek oponenta práce887,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHAS.pdfPrůběh obhajoby práce819,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.