Title: Česká kinematografie v letech 1939-1945
Other Titles: Czech Cinema,1939-1945
Authors: Laipertová, Tereza
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24663
Keywords: česká kinematografie;protektorát čechy a morava;filmy;herci;režiséři;němci;okupace;kolaborace
Keywords in different language: czech cinema;the protectorate of bohemia and moravia;movies;actors;directors;germans;occupation;collaboration
Abstract: Diplomová práce se zabývá českou kinematografií mezi lety 1939 a 1945. Autorka věnovala nejvíce pozornosti vzniklým snímkům v daných letech a filmovým tvůrcům a hercům, kteří v této době působili. V úvodní kapitole bude vylíčen vznik a vývoj české kinematografie od 19. století, éra němého filmu a přechod ke zvukovým snímkům. Stěžejní kapitoly analyzovaly změny v české kinematografii po počátku Protektorátu Čechy a Morava, vzniklé filmy a práci režisérů. U vybraných snímků byl krátce popsán děj. Součástí protektorátního období byla kolaborace, která je v textu zahrnuta. Jedna z kapitol vylíčila osudy vybraných českých hereckých protagonistů.
Abstract in different language: The document deals with Czech cinema between 1939 and 1945. The most attention devoted the author to the movies resulted in given years and to the filmmaker and actors who acted at the time. In the introductory chapter will be portrayed the origin ant the development of Czech cinema since the 19th century, transition from the era of silent film to the audio film. Important chapters analyze changes in Czech cinema from the beginning of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the resulting films and directors' work. The plots of selected images were briefly described. Part of Protectorate period, was the collaboration, which is incorporated herein. One of the chapter's described the fate of specific Czech actor's protagonists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
LAIPERTOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
LAIPERTOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce985,2 kBAdobe PDFView/Open
LAIPERTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.