Title: Rozpad Osmanské říše
Other Titles: Dissolution of the Ottoman Empire
Authors: Poborský, Kryštof
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24666
Keywords: osmanská říše;turecko;východní otázka;první světová válka;mladoturci;enver paşa;pařížská mírová konference;sévreská mírová smlouva;řecko-turecká válka;mustafa kemal atatürk;turecké národní hnutí;turecká válka za nezávislost;lausannská konference
Keywords in different language: ottoman empire;turkey;eastern question;first world war;young turks;enver pasha;paris peace conference;treaty of sévres;greco-turkish war;mustafa kemal atatürk;turkish national movement;turkish war of independence;conference of lausanne
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat klíčové události rozpadu Osmanské říše ve druhé dekádě 20. století. Předkládaná diplomová práce tedy sleduje, analyzuje a hodnotí ty události, jež vedly k definitivnímu završení problematiky Východní otázky. Dále se zaměřuje na některé případy konkrétněji a zasazuje je do širšího rámce mezinárodních vztahů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the key events of the dissolution of the Ottoman Empire in the second decade of the 20th century. The presented thesis pursues, analyzes and evaluates the events which led to the final completion of the issue of the Eastern Question. Attention is also paid to some of the cases specifically and puts them in the broader framework of international relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krystof_Poborsky_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
POBORSKY - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
POBORSKY - oponent.pdfPosudek oponenta práce935,75 kBAdobe PDFView/Open
POBORSKY.pdfPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.