Název: Rozpad Osmanské říše
Další názvy: Dissolution of the Ottoman Empire
Autoři: Poborský, Kryštof
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24666
Klíčová slova: osmanská říše;turecko;východní otázka;první světová válka;mladoturci;enver paşa;pařížská mírová konference;sévreská mírová smlouva;řecko-turecká válka;mustafa kemal atatürk;turecké národní hnutí;turecká válka za nezávislost;lausannská konference
Klíčová slova v dalším jazyce: ottoman empire;turkey;eastern question;first world war;young turks;enver pasha;paris peace conference;treaty of sévres;greco-turkish war;mustafa kemal atatürk;turkish national movement;turkish war of independence;conference of lausanne
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat klíčové události rozpadu Osmanské říše ve druhé dekádě 20. století. Předkládaná diplomová práce tedy sleduje, analyzuje a hodnotí ty události, jež vedly k definitivnímu završení problematiky Východní otázky. Dále se zaměřuje na některé případy konkrétněji a zasazuje je do širšího rámce mezinárodních vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyze the key events of the dissolution of the Ottoman Empire in the second decade of the 20th century. The presented thesis pursues, analyzes and evaluates the events which led to the final completion of the issue of the Eastern Question. Attention is also paid to some of the cases specifically and puts them in the broader framework of international relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krystof_Poborsky_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POBORSKY - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POBORSKY - oponent.pdfPosudek oponenta práce935,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POBORSKY.pdfPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.