Title: Hitler a Stalin - Cesta k moci
Other Titles: Hitler and Stalin - The Path to Power
Authors: Vaňková, Ludmila
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24668
Keywords: hitler;stalin;německo;sovětský svaz;cesta k moci;nacismus;stalinismus.
Keywords in different language: hitler;stalin;germany;the soviet union;the path to power;nazism;stalinism.
Abstract: Diplomová práce se věnuje osobnostem Adolfa Hitlera a Josifa Vissarionoviče Stalina od roku 1879 do doby, kdy oba diktátoři upevnili svou moc. Paralelně zachycuje jednotlivé úseky jejich života a zaměřuje se na společné rysy obou aktérů a dějinné události, které formovaly vznik obou totalitních režimů nacismu a bolševismu. Také se zabývá způsobem vlády obou vůdců a analyzuje podobnost totalitních států Německa a Sovětského svazu. Práce též analyzuje, zda hlavní úlohu v dějinách hrály osobní či neosobní prvky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a development of Adolf Hitler´s and Josif Vissarionovič Stalin´s personalities in period from 1879 to the moment of strengthening of their positions. It describes life´s phases and focuses on common features of both personalities and the historical events that influenced the development of totalitarian regimes: Nazism and Bolshevism. The Thesis deals with the manner of their governance, analyses the similarity of totalitarian states: Germany and Soviet Union and tries to respond to the question if the historical events were caused by personal or impersonal elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Hitler a Stalin-Cesta k moci.pdfPlný text práce923,92 kBAdobe PDFView/Open
VANKOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
VANKOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
VANKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.