Název: Atentát na Hitlera z 20. července 1944 a jeho místo v německém odboji proti nacismu
Další názvy: Assassination of Adolf Hitler on July 20, 1944 and its place in the German resistance movement against Nazism
Autoři: Zlesa, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Oponent: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24671
Klíčová slova: adolf hitler;atentát na hitlera;valkýra;německý odboj proti nacismu;claus von stauffenberg
Klíčová slova v dalším jazyce: adolf hitler;assassination attempt on adolf hitler;valkyrie;the german resistance movement against nazism;claus von stauffenberg
Abstrakt: Atentát na Adolfa Hitlera z 20. července 1944 byl jedním z nejvíce ambiciózních a nejlépe připravených pokusů odpůrců režimu k odstranění říšského kancléře a vůdce nacistického Německa. Nejednalo se o jediný atentát na osobu Adolfa Hitlera, ale patřil k těm nejvýznamnějším. Tato diplomová práce analyzuje německý protinacistický odboj, v období před vypuknutím i během druhé světové války, s důrazem na neúspěšný atentát z 20. července 1944. Atentát provedený skupinou kolem plukovníka Clause von Stauffenberga ve městě Rastenburgu v tzv. Vlčím doupěti. Hlavním cílem této práce je zodpovězení souboru otázek týkajících se atentátu z 20. července 1944 a jeho odkazu v německé společnosti po roce 1945 ve Spolkové republice Německo a v Německé demokratické republice.
Abstrakt v dalším jazyce: Assassination attempt on Adolf Hitler on the 20th of July 1944 was one of the most ambitious and best-prepared attempts to eliminate the regime Reich Chancellor and the leader of Nazi Germany. The main goal of the assassination attempt was to seize political control of Germany and its armed forces from the Nazi Party in order to obtain peace with the western Allies as soon as possible. The main issue of this graduation thesis is to answer a set of questions related to the German resistance movement against Nazism specifically assassination attempt on the 20th of July 1944 and its legacy after 1945 in the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zlesa.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZLESA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZLESA - oponent.pdfPosudek oponenta práce995,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZLESA.pdfPrůběh obhajoby práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.