Title: Atentát na Hitlera z 20. července 1944 a jeho místo v německém odboji proti nacismu
Other Titles: Assassination of Adolf Hitler on July 20, 1944 and its place in the German resistance movement against Nazism
Authors: Zlesa, Miloš
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24671
Keywords: adolf hitler;atentát na hitlera;valkýra;německý odboj proti nacismu;claus von stauffenberg
Keywords in different language: adolf hitler;assassination attempt on adolf hitler;valkyrie;the german resistance movement against nazism;claus von stauffenberg
Abstract: Atentát na Adolfa Hitlera z 20. července 1944 byl jedním z nejvíce ambiciózních a nejlépe připravených pokusů odpůrců režimu k odstranění říšského kancléře a vůdce nacistického Německa. Nejednalo se o jediný atentát na osobu Adolfa Hitlera, ale patřil k těm nejvýznamnějším. Tato diplomová práce analyzuje německý protinacistický odboj, v období před vypuknutím i během druhé světové války, s důrazem na neúspěšný atentát z 20. července 1944. Atentát provedený skupinou kolem plukovníka Clause von Stauffenberga ve městě Rastenburgu v tzv. Vlčím doupěti. Hlavním cílem této práce je zodpovězení souboru otázek týkajících se atentátu z 20. července 1944 a jeho odkazu v německé společnosti po roce 1945 ve Spolkové republice Německo a v Německé demokratické republice.
Abstract in different language: Assassination attempt on Adolf Hitler on the 20th of July 1944 was one of the most ambitious and best-prepared attempts to eliminate the regime Reich Chancellor and the leader of Nazi Germany. The main goal of the assassination attempt was to seize political control of Germany and its armed forces from the Nazi Party in order to obtain peace with the western Allies as soon as possible. The main issue of this graduation thesis is to answer a set of questions related to the German resistance movement against Nazism specifically assassination attempt on the 20th of July 1944 and its legacy after 1945 in the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zlesa.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
ZLESA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
ZLESA - oponent.pdfPosudek oponenta práce995,82 kBAdobe PDFView/Open
ZLESA.pdfPrůběh obhajoby práce1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.