Title: Vztah vědy a náboženství v česky psaných historiografických pracích zabývajících se středověkou arabsko-islámskou vědou
Other Titles: Relationships between religion and science in Czech-written historiographical works dealing with Medieval Arabic-Islamic science.
Authors: Dvořák, Dominik
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24723
Keywords: historiografie;věda;vztah;věda;náboženství;středověk;ibn síná;ibn rušd;islámská;arabská;arabsko-islámská;avicenna;averroes
Keywords in different language: relationship;science;religion;medieval;middle ages;historiography;arabic;islamic;arabic-islamic;avicenna;averroes
Abstract: Práce se zabývá vztahem vědy a náboženství v česky psaných monografiích, které se zabývají středověkou arabsko-islámskou vědou. Metodika práce je založena především na obsahové analýze šesti knih, které se zabývají výše zmíněným vztahem vědy a náboženství. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na vývoj historiografie vědy, jednotlivé přístupy k jejímu zkoumání. Dále na modelové vztahy vědy a náboženství, kdy je zmíněn i tzv. klasický příběh o arabsko-islámské vědě ve středověku. Účelem práce je zjistit jaký modelový vztah vztahu vědy a náboženství je prezentován v česky psaných monografiích zabývajících se arabsko-islámskou středověkou vědou a rovněž zda v interpretacích tohoto vztahu v historických monografiích došlo postupem času k určitému vývoji.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with relationship between science and religion in Czech-written historiographical works dealing with Arabic-Islamic science. Theoretical part of the thesis focues on historiography of science, its development and approaches to examine it. In this part is also mentioned a.k.a Classical narrative about Arabic-Islamic science in Medieval. Overall intention of submitted thesis is to find out what kind of relationship between science and religion is presented in Czech-written works dealing with Arabic-Islamic science and if this presented relationship has ever been developed in any particular way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Dvorak_2016.pdfPlný text práce953,37 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce145,51 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce201,87 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce51,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.