Title: Sociální aspekty mateřství v Izraeli: Případová studie strategií péče o dítě ve věku 0-3 let v mošavu Nir-Zvi.
Other Titles: Social aspects of motherhood in Izrael: Case study of strategies in childcare within the age of 0-3 years in mosahv Nir-Zvi.
Authors: Čiháková, Veronika
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24725
Keywords: ženy;mateřství;matky;izrael;děti;jesle;au pair;chůva;mošav
Keywords in different language: women;mothers;motherhood;children;israel;moshav;preschool education;nanny;babysitter;au pair
Abstract: Tato práce se opírá o dlouhodobý pobyt v terénu. Pomocí případové studie popisuje hlavní strategie péče, které matky volí poté, co jim skončí mateřská dovolená. Zjišťuje hlavní faktory, které tuto volbu ovlivňují. Zároveň práce přibližuje život v mošavu Nir Cvi a práci Au Pair. Závěrem práce srovnává výsledky výzkumu s teoretickou částí.
Abstract in different language: This diploma thseses is based on long-term stay in Israel. By the means of a case study, it describes the main strategies which mothers have to choose, after their maternity leave is over. The theses finds the main factors that affect the woman's choice. It also describes the life in the moshav Nir Cvi and Au Pair job. In the end, it compares the data gain from research with the teoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VERONIKA CIHAKOVA.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Cihakova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce152,33 kBAdobe PDFView/Open
Cihakova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce134,04 kBAdobe PDFView/Open
Cihakova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce45,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.