Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan Ivan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPleskačová, Alexandra
dc.contributor.refereeTarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:53Z-
dc.date.available2015-6-4
dc.date.available2017-02-21T09:53:53Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier65890
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24732
dc.description.abstractV diplomové práci se zabývám vývojem palestinského vzdělávání zejména od roku 1948 až doposud, přičemž se především soustředím na uprchlický tábor al-Askar. Ten se nachází na okraji města Náblus na Západním břehu Jordánu a během srpna 2015 jsem přímo zde prováděla vlastní terénní výzkum. Cenné informace a materiály mi byly poskytnuty ředitelkou a ředitelem tamních základních škol a dalšími zaměstnanci zmíněné instituce, dále pak obyvateli al-Askaru, kteří jsou zároveň rodiči tamních žáků a také samotnými dětmi, kteří se v této instituci vzdělávají. K získávání informací jsem využívala polostrukturované rozhovory a tištěné dotazníky. Omezenou část práce věnuji sociálním problémům, kterými v důsledku přetrvávající okupace Palestinci trpí a rovněž mimoškolnímu vzdělávání, jehož hlavním cílem má být zmenšení těchto negativních dopadů na psychiku dětí a mládeže.cs
dc.format97 s. (188 681 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectuprchlický táborcs
dc.subjectal-askarcs
dc.subjectuprchlíkcs
dc.subjectizraelcs
dc.subjectintifádacs
dc.subjectokupacecs
dc.subjectpalestinská autonomiecs
dc.subjectseparační bariéracs
dc.subjectškolycs
dc.subjectunrwacs
dc.subjectdětská centracs
dc.subjectstudijní výsledkycs
dc.subjectdětics
dc.subjectmládežcs
dc.subjectvzdělávání žen.cs
dc.titleVzdělávání v palestinském uprchlickém táboře Askarcs
dc.title.alternativeEducation in the Palestinian refugee camp Askaren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis is focused on the topic of the development of Palestinian Education especially from 1948 until now. I am mainly engaged in the refugee camp al-Askar, which is located in the outskirts of the city Nablus in the West Bank of Jordan. I have conducted fieldwork directly in this camp during summer 2015 and I have got the most of informations from principals of local elementary schools and from the people who live in this camp and who have their children studying there. I have also prepared some printed questionnaires for local pupils of the school. I dedicated limited part of my thesis on the topic of suffering Palestinians because of ongoing Israeli occupation and I wrote also a small part about extracurricular activities.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedrefugee campen
dc.subject.translatedal-askaren
dc.subject.translatedrefugeeen
dc.subject.translatedisraelen
dc.subject.translatedintifadaen
dc.subject.translatedoccupationen
dc.subject.translatedpalestinian autonomyen
dc.subject.translatedthe separation barrieren
dc.subject.translatedschoolsen
dc.subject.translatedunrwaen
dc.subject.translatedchildren´s centersen
dc.subject.translatedstudy resultsen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedyouthen
dc.subject.translatededucation of women.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavani.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce291,52 kBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce207,88 kBAdobe PDFView/Open
Pleskacova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce57,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.