Title: Aššurbanipalova knihovna v Ninive.
Other Titles: Library of Ashurbanipal in Nineveh.
Authors: Smolová, Adéla
Advisor: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Referee: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24734
Keywords: aššurbanipal;asýrie;knihovna;ninive;klínopisné tabulky;austen henry layard;hormuzd rassam;george smith.
Keywords in different language: ashurbanipal;assyria;library;nineveh;cuneiform tablets;austen henry layard;hormuzd rassam;george smith.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá Aššurbanipalovou knihovnou v Ninive. Aššurbanipal byl posledním z velkých králů Asýrie. Jeho knihovna byla objevena v 19. století a byl v ní nalezen mimo jiné mýtus Enúma Eliš a Epos o Gilgamešovi.
Abstract in different language: This masters thesis focuses on Ashurbanipal Library in Nineveh. Ashurbanipal was the last of the great kings of Assyria. Ashurbanipals library was found in the 19th century. In Ashurbanipals Library were found the Enuma Elish and the Epic of Gilgamesh in collection of works in the Library of Ashurbanipal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assurbanipalova knihovna v Ninive.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Smolova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce143,95 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce166,6 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce54,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.