Title: Izraelská populární hudba od konce 40. let 20. století do současnosti
Other Titles: Israeli Popular Music from the End of 40th Years of 20th Century to Today
Authors: Wittwarová, Michaela
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24737
Keywords: hebrejská hudba;izraelská hudba;idelsohn;izraelství;rock;lehakot cvajot;izraelský rap;middle-of-the-road;electro-dance scéna;sionismus;populární hudba
Keywords in different language: hebrew music;israeli music;idelsohn;israelness;rock;lehaqot tzvayot;israeli rap;middle-of-the-road;electro-dance scene;zionism;popular music
Abstract: Práce se zaměřuje na popsání izraelské populární hudby od konce 40. let 20. století do současnosti v dějinném kontextu. Práce zmiňuje Idelsohnův koncept hebrejské hudby ve vztahu k židovské a izraelské hudbě. Izraelská hudba navázala na tento koncept. Dále se v práci popisují jednotlivé populární žánry, jak pronikaly do izraelského mainstreamu.
Abstract in different language: The thesis describes Israeli popular music from the end of 1940s until today. Before the main issue I laid explanation of concept of Hebrew music related to Jewish music and Israeli music.In this context, I divided mainstream of popular music into decades from 1950s to 1990s, and into separate period of 21st Century. I describe penetrating of different genres to the popular music mainstream beginning form the Army ensembles of 1950s over rock of 1970s to oriental music of 1980s and Israeli rap and electronic music scene of today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Wittwarova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Wittwarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce52,75 kBAdobe PDFView/Open
Wittwarova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce145,07 kBAdobe PDFView/Open
Wittwarova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce42,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.