Title: Písňová tvorba Vítězslava Nováka
Other Titles: Song creation Vítězslav Novák
Authors: Houšková, Marie
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Luhanová, Svatava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2474
Keywords: Vítězslav Novák;životopis;píseň;písňová tvorba;interpretační rozbor.
Keywords in different language: Vítězslav Novák;biography;composition;song creation;interpretive analysis.
Abstract: Práce se zabývá písňovou tvorbou Vítězslava Nováka v celé její šíři. Obsahuje interpretační rozbor a anylýzu formy písňového cyklu Pohádka srdce, op.8. Práce předkládá pedagogické využití písňové tvorby Vítěźslava Nováka na Zuš.
Abstract in different language: The thesis deals with Vítězslav Novák´s song compositions in the whole range. It presentsinterpretive analysis of the cycle A Tale of the Headrt (Pohádka srdce), opus No 8. It presents the edukacational use of Vítězslav Novák´s song compositions at Art Schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Houskova-Marie-Diplomova-prace.pdfPlný text práce21,16 MBAdobe PDFView/Open
houskova_posudek_DP_vedouci_mandysova.pdfPosudek vedoucího práce387,2 kBAdobe PDFView/Open
houskova_posudek_DP_oponent_luhanova.pdfPosudek oponenta práce391,64 kBAdobe PDFView/Open
houskova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce513,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.