Název: S. Tanějev - Kantáta "Jan z Damašku"
Další názvy: S. Taneev - Cantata "John of Damascus"
Autoři: Dekterov, Anton
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Vimr, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2479
Klíčová slova: Sergej Tanějev;Jan z Damašku;Kántata;Fuga;sbor;Rusko;České kvarteto
Klíčová slova v dalším jazyce: Sergej Taneev;John of Damascus;Cantata;Fugue;chorus;Russia;Czech quartet
Abstrakt: Cílem této práce je především analýza kantáty "Jan z Damašku". Myslím si, že hudba Tanějeva je nádherná a patři k zlatému fondu světové hudební kultury, a proto by se jistě měla při výuce objevit. Dle mého názoru by s ní měla být obeznámena i široká veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The point of this work is music analyze of the cantata "John of Damascus." I think the Taneev´s music is wonderful and belongs to golden fund of world of music, therefore Taneev´ s music has to be appearing in the school. In my opinion, general public should be familiarized with this music also.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
anton.dekterov_dp.pdfPlný text práce11,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dekterov_posudek_DP_vedouci_bezdek.pdfPosudek vedoucího práce437,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dekterov_posudek_DP_oponent_vimr.pdfPosudek oponenta práce421,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dekterov_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce373,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.