Title: S. Tanějev - Kantáta "Jan z Damašku"
Other Titles: S. Taneev - Cantata "John of Damascus"
Authors: Dekterov, Anton
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Vimr, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2479
Keywords: Sergej Tanějev;Jan z Damašku;Kántata;Fuga;sbor;Rusko;České kvarteto
Keywords in different language: Sergej Taneev;John of Damascus;Cantata;Fugue;chorus;Russia;Czech quartet
Abstract: Cílem této práce je především analýza kantáty "Jan z Damašku". Myslím si, že hudba Tanějeva je nádherná a patři k zlatému fondu světové hudební kultury, a proto by se jistě měla při výuce objevit. Dle mého názoru by s ní měla být obeznámena i široká veřejnost.
Abstract in different language: The point of this work is music analyze of the cantata "John of Damascus." I think the Taneev´s music is wonderful and belongs to golden fund of world of music, therefore Taneev´ s music has to be appearing in the school. In my opinion, general public should be familiarized with this music also.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anton.dekterov_dp.pdfPlný text práce11,74 MBAdobe PDFView/Open
dekterov_posudek_DP_vedouci_bezdek.pdfPosudek vedoucího práce437,68 kBAdobe PDFView/Open
dekterov_posudek_DP_oponent_vimr.pdfPosudek oponenta práce421,15 kBAdobe PDFView/Open
dekterov_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce373,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.