Název: Historie a perspektivy Orffovy školy v naší hudební výchově
Další názvy: History and prospects of Orff school in our musical education
Autoři: Fastová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Vimr, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2480
Klíčová slova: Carl Orff;Orffovy nástroje;Schulwerk;Česká Orffova škola;Česká Orffova společnost;Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: Carl Orff;Orff instruments;Schulwerk;Czech Orff´s school;Czech Orff society;Framework educational programme
Abstrakt: Autorka se ve své diplomové práci zabývá osobou a především odkazem Carla Orffa, německého skladatele, pedagoga a tvůrce Schulwerku. Autorka se věnuje jak historii, tak perspektivám Orffovy školy v naší hudební výchově. Zaobírá se také vznikem české adaptace Orffovy školy a jejím uplatněním v hudebním rozvoji dětí. Zmiňuje též organizace, které se v dnešní době snaží seznamovat s Orffovými myšlenkami širší veřejnost. V praktické části diplomové práce se rozhodla realizovat výzkum využívání orffovského instrumentáře na základních školách a základních uměleckých školách.
Abstrakt v dalším jazyce: Author focuses in her diploma thesis on Carl Orff as an individual and also on his heritage. Carl Orff is German composer, teacher and creator of Schulwerk. Author describes the history of Orffs? school and also the future of this school in Czech musical education. She also reviews the grounding of Czech adaptation of Orff school and its implementation in child music development. In practical part of the thesis, she conducts a research in usage of Orffs? instruments portfolio in Elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_praceMF.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_fastova_vedouci_slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_fastova_oponent_vimr.pdfPosudek oponenta práce754,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fastova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce157,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.